INFO GRADERING

GRADERING

Bältesgradering är en obligatorisk test av elevens kunskap i Goju ryu Karate Do.
Testet omfattar etik, estetik, filosofi, historia och teknik. Kraven i sin helhet följer
IOGKFs normer anpassade efter ålder och grad. 

Efter gradering gör sensei en bedömning av elevernas resultat. Dipolm delas ut till
godkänd elev av respektive instruktör.