NU HALVA TERMINSAVGIFTEN

Börja nu, betala halva ternimsavgiften.

Vi har kontinuerlig intagning till barn-, ungdoms och vuxenkarate.

KARATETRÄNING:
- barn
- ungdomar
- familj
- nybörjare
- fortsättare

Lär mer under fliken träning.

Varmt välkomna!