PÅGÅENDE TERMIN HT-17

Hej!

Höstens termin är i full gång och vi har kontinuerlig intagning hela året. Kom på
provträning innan du bestämmer dig. 

Välkommen att kontakta klubben om du har frågor.

Väl mött!